Anbi


Naam van de organisatie:

Stichting: “The House of the Lord” - In His Presence - International Christian Center


Kamer van Koophandel nummer:

37108495


Fiscaal nummer:

8126.48.705


Contactgegevens:

Contactpersoon: Grada van Damme

Telefoonnummer: + 31 (0)627867100, e-mail adres: gradavandamme@gmail.com


Doel:

De stichting heeft volgens haar statuten (artikel 1a-b,2a-b…………) ten doel:


1a. Het Goede Nieuws van het Evangelie van Genade, de Blijde Boodschap te brengen, zo uitgebreid en omvangrijk mogelijk.


1b. De Boodschap van het Evangelie van Jezus Christus is: dat God bij en in ons wil komen wonen en wel hier op aarde en Zijn intrek in ons betekent dat Hij van ons een “nieuwe schepping” maakt.


2a. Het Evangelie van Jezus Christus is de genade boodschap, dat je door het offer van Jezus Christus, de Zoon van God, die voor ons naar het kruis is gegaan, niet alleen vergeven bent van je zonden, maar een totaal ander wezen bent gemaakt, namelijk een “rechtvaardige”. Dit omvat ook: de gezondheid en het genezen van je lichaam, emoties, relaties, je bescherming en je financiën.


2b. Het geven van onderwijs, cursussen en het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden.


Het beleidsplan:

Ons beleid is samengevat in het motto:


Mensen:

1. Gered

2. Gedoopt met de Heilige Geest

3. Genezen

4. Volgelingen van Jezus maken en toerustenMensen Gered :

De Stichting wil het Evangelie van Jezus Christus, de Genade Boodschap, zo uitgebreid en omvangrijk mogelijk, verspreiden in Nederland en de rest van de wereld.


Mensen Genezen:

Het Evangelie van Genade - Boodschap van het Koninkrijk van God omvat ook de genezing door God van lichamelijke, emotionele en andere aandoeningen. Deze boodschap wil de Stichting in woord en werk uitvoeren, zonder zich ook maar op enigerlei wijze te begeven op het medische vlak. Wij zijn geen artsen of op enigerlei wijze medisch geschoold. Het is Jezus die geneest wanneer de Christen dit gelooft.


Mensen Toerusten:

Met toerusten bedoelen we het onderwijzen, trainen en opleiden van Christenen om de oogst binnen te halen, in Jezus’ naam zieken de handen op te leggen en gemeenten/kerken te dienen in de kracht en met de gaven van de Heilige Geest.


Concreet voor de jaren 2019 - 2020:


Het verder uitbouwen van evangelisatie (internationaal), maar ook gemeenten ondersteunende werkzaamheden vooral hier in de gemeente “Hollands Kroon”, Noord-Holland en Texel.

Daarnaast blijven we ons op een aantal andere gebieden richten, zoals leiderschap in gemeenten en lofprijzing- en aanbidding.


Mensen en teams uit het buitenland laten overkomen om: gemeenten, kerken en samenkomsten in Nederland op te bouwen in hun geloof.


Dat er onderwijs, cursussen, boeken, DVD’s en CD’s verschijnen van goed genade onderwijs.


Een belangrijk speerpunt is het helpen, counselen en bemoedigen van zowel gelovige als ongelovigen. Het goede nieuws brengen, en de mens in nood helpen waar we kunnen.

Praktische hulp bieden aan mensen in nood en opvang willen we verder ontwikkelen.


Bestuurssamenstelling:


1 – Voorzitter

2 – Secretaris

3 – Penningmeester

4 – Bestuurslid

5 – Bestuurslid


Het Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen normaal geen beloningen of vergoedingen, met uitzondering van een tegemoetkoming van de reiskosten voor de Mission Trips.


Verslag uitgeoefende activiteiten:

Mission trip naar Roemenië.

CBC School van Andrew Wommack in Naarden.


De oprichters van: “The House of the Lord” Jan en Grada van Damme, zitten nu voor het vijf de jaar op Charis Bible College in Naarden, Nederland. Ze hebben in Juni 2015 hun graduation gehad, zijn geslaagd en gaan nu het tweede jaar leiderschap in.


Deze CBC school van de oprichter Andrew Wommack uit Colorado Springs, USA, heeft nu vele Bijbel Scholen over de hele wereld. Het Blijde Boodschap van het Evangelie van Genade, zoals Jezus het onderwezen heeft aan Paulus, is levens veranderend onderwijs geweest voor hun. Ze zijn in de vrijheid gekomen door vanuit de religie-wet en eigen werken in de genade door geloof te komen. Ze zijn rechtvaardig geworden door hun geloof in Jezus die al hun zonden en ziekten op het kruis heeft gebracht. Jezus heeft hun bij de Vader God en Zijn grote liefde voor mensen gebracht, Jezus heeft het allemaal gedaan het is geen werk van mensen geweest. Jan en Grada leven nu vanuit geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus en kunnen nu met Jezus samenwerken.


Missiontrip Roemenie.

In 2015 zijn Jan en Grada op Missiontrip naar de Roma’s in Roemenie geweest. Ze hebben een sponserbrief geschreven en daar zijn vele reacties en financien op binnengekomen. Ze hebben de Roma mensen, veel eten en goederen gebracht, een huis verbouwd voor een gezin met 10 kinderen, waarvan de vader overleden was. Ze hebben de “Blijde Boodschap” gebracht en voor de mensen gebeden, er zijn veel mensen genezen.Financiële verantwoording

The house of the Lord -jaarcijfers 2012.pdf

The house of the Lord -jaarcijfers 2013.pdf

The house of the Lord -jaarcijfers 2014.pdf

The house of the Lord -jaarcijfers 2015.pdf

The house of the Lord -jaarcijfers 2016.pdf

2017 jaarcijfers 1e blad.pdf

2017 jaarcijfers 2e blad.pdf

2017 jaarcijfers 3e blad.pdf

2018 en 2017 Resultaten van st. The House of the Lord..pdf